LOGGA IN


Rapportera

Rapportera

Rapportera dina nya fynd!
Om musslor

Om musslor

Här finner du information om de musselarter du kan rapportera!
Om portalen

Om portalen

Här finner du information om denna artportal!

Välkommen till Musselportalen

Musselportalen är ett öppet rapporteringssystem för stormusslor som förekommer i svenska sjöar och vatten­drag. Syftet är att öka kunskapen om stormusslor och innehållet i portalen kan användas för att följa tillståndet för de hotade och sällsynta musselarter­na i landet.

I musselportalen kan man registrera enstaka observationer eller lägga in data från återkommande inventeringar. Portalen är öppen för alla, men för att rapportera behöver du registrera dig. Som rapportör ansvarar du för uppgifterna och kvaliteten.

Om du som privatperson vill registrera enstaka fynd av musslor kan du också göra detta på Småkrypsportalen. Där finns dock inte möjlighet att rapportera detaljer om vattendraget och omgivningen. Du kan också kontakta din länsstyrelse för att informera om nya fynd av musslor.

Musselportalen har utvecklats av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket och i samarbete med länsstyrelserna.
Foto:Mikael Svensson

Nyheter

Norska flodpärlmusslor på fosterhem  ¦  11-11-16

I Norska Aftenposten kan du läsa en artikel om ett lyckat försök att rädda flodpärlmusslor. Läs mer »

Flodpärlmusslan i Lärjeån  ¦  11-10-09

Flodpärlmusslan i Lärjeån är på väg att försvinna. Nu har åtgärder påbörjats för att motverka detta.  Läs mer »

Miljöövervakning av stormusslor  ¦  09-10-07

Miljöövervakning av stormusslor omfattar nu både ett nationellt program och ett gemensamt delprogram inom regional miljövervakning.  Läs mer »


Externa länkar


manual Handledning